NavMenu

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Potpuni naziv:

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Odgovorno lice:

Milica Lazović

Matični broj:

????????

Datum osnivanja:

??.?.????.

Pretežna delatnost:

(????) Lorem ipsum dolor

Kontakt

Adresa:Sokobanjska 17, 11000 Beograd
Telefon: ??? (?)?? ??? ?? ??
Fax: ??? (?)?? ??? ?? ??
Email:no-reply@example.com

Status, prihod, vlasništvo

Oblik svojine:

privredna i poslovna udruženja

Opis djelatnosti

Fizikalna medicina i rehabilitacija kao i saradnja između profesionalaca, pacijenata i ukupne javnosti i ostvarivanje neophodne komunikacije i saradnje sa sličnim društvima i udruženjima u svetu.
Prikaži pun opis

Iz kataloga roba i usluga

Usluge organizacija zasnovanih na članstvu

Usluge koje pružaju specijalizovane organizacije