Poslovni običaji u Izraelu Poslovni običaji u Izraelu Utorak 27.06.2006.
Vodič za uspješne pregovore Vodič za uspješne pregovore Četvrtak 04.05.2006.
Šta je leasing? Šta je leasing? Srijeda 12.04.2006.