Izvor: eKapija | Petak, 29.01.2016.| 09:14
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Unapređenje poslovanja primjenom modela zarada prema radnim učincima

Model zarada prema radnim učincima obezbjeđuje plaćanje povećanih ili smanjenih učinaka u skladu sa ugovorom i Zakonom o radu. Ovo predstavlja osnovni aspekt koji čini model zarada prema radnim učincima korisnim za preduzeća i privlačnim za zaposlene.

Preduzeća imaju koristi od primjene, zato što motivacioni efekat nije ograničen samo na jednu ekskluzivnu grupu u preduzeću (često samo na prodaju i rukovodioce) nego svi zaposleni dobijaju priliku da poboljšaju svoje mjesečne zarade u skladu sa njihovim individualnim i timskim učincima. Ovaj aspekt stimuliše radne učinke mjerene u odnosu na unaprijed definisane ciljeve kroz cijelu organizaciju.

Primjena modela zarada prema radnim učincima dovodi do unapređenja radnih učinaka na nivou cijele organizacije što značajno povećava profit.

Koje kompanije imaju najviše koristi?

Kompanije koje se takmiče na slobodnom tržištu suočavaju se sa konkurencijom. Uvođenje modela zarada prema radnim učincima pruža preduzećima šansu da unaprijede korporativnu kulturu zasnovanu na motivaciji za dostizanje radnih učinaka i to kroz cijelu organizaciju. Primjena modela zarada prema radnim učincima predstavlja način da se sustignu i preteknu konkurenti, čineći da cijela organizacija ima više motivacije za uspjehom.

Jačanje uloge rukovodilaca kroz primjenu modela zarada prema radnim učincima

Primenjom modela se redefiniše odnos između rukovodilaca i zaposlenih. Odnos postaje jači i ciljno usmjeren na radne učinke, a radni učinci postaju vidljivi kroz cijelu organizaciju.

Odnos rukovodilaca i zaposlenih jača kroz proces postavljanja ciljeva i zajednički interes dostizanja ciljeva. Zaposleni kroz učešće u procesu postavljanja ciljeva shvataju da je dostizanje ciljeva za ugovorenu zaradu neminovnost i da rukovodioci znaju kako mogu da se dostignu ciljevi, kao i da je njihov zadatak da im pokažu kako da rade za uspješno izvršenje planiranih učinaka.

Formalni proces postavljanja ciljeva i unapređenja i ocjenjivanja radnih učinaka čini da rukovodioci i zaposleni razmišljaju šta mogu da dostignu u određenom vremenskom periodu u svojoj oblasti odgovornosti. To stvara radnu energiju i podstiče motivaciju koja pokreće zaposlene na predanost poslu i dostizanje ciljeva, bez potrebe da rukovodioci stalno provjeravaju i podsjećaju na rad.

Aktuelni podaci o radnim učincima su vidljivi zaposlenima, rukovodiocima, ljudskim resursima i kontrolingu što daje mogućnost rukovodiocima da podrže zaposlene da unapređuju učinke u toku mjeseca i dostignu ciljeve, prije ocjenjivanja radnih učinaka i time argumentuju da su zaradili ugovorenu zaradu. Ovakav pristup radnim učincima jača ulogu rukovodilaca.

Vlasnici kapitala obezbjeđujući poslovno informacioni sistem za primjenu modela zarada prema radnim učincima daju rukovodiocima moćan alat za podršku zaposlenima da upoređuju planirano i izvršeno i da stalno poboljšavaju radne učinke u njihovoj oblasti rada. Ove tačke koje smo naglasili razvijaju novu kulturu radnog učinka i stvaraju aktuelne informacije o radnom učinku za donošenje odluka zasnovanih na činjenicama.

Implementacija model zarada prema radnim učincima

Povraćaj investicija uloženih u dogradnju modela zarada prema radnim učincima i Poslovno Informacioni Sistem za primjenu modela nastaje u prvom mjesecu primjena modela.

Primjena modela se vrši kroz tri koraka.

Prvi korak, predstavlja odluku vlasnika kapitala da implementira model zarada prema radnim učincima.

Drugi korak, predstavlja implementaciju za sve rukovodioce sa odgovornošću za prihod i troškove.

Treći korak, obuhvata primjenu modela zarada na radnim mjestima svih zaposlenih.

Sa ovakvim pristupom preduzeća postižu unapređenje radnog učinka od 15-20 procenata i to u godini u kojoj implementiraju model.

Podrška "Manage Tools PIS"-a daje disciplinu za primjenu i garantuje stabilnost unapređenja poslovanja kroz vrijeme.


"Manage hrs" d.o.o je specijalizovano preduzeće za unapređenje poslovanja kroz primjenu modela upravljanja ciljevima i zarada prema radnim učincima uz korišćenje "Manage Tools PIS"-a.

"Manage" za klijente obezbjeđuje poslovno infromacioni sistem i konsalting usluge.

Autor teksta: Pelagija Vranić, direktor "Manage" d.o.o.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.